Intresseföreningen Svanen Borensberg

Ny information 20/8

Vid styrelsemötet den 17 augusti bestämdes att:

Studieförbund och andra grupper kan starta fr o m 31 augusti.
Serveringen ordnas i förväg och kursdeltagarna servar sig själva.
OBS! Det är varje grupps ansvar att hålla distans och handsprit kommer att finnas.
Vår personal tar ansvar för att kontaktytor såsom handtag av alla slag, stolar och bord m m sprittorkas inför varje verksamhet.
Föreningens evenemang ligger sedan i våras nere men ett försök att komma igång  kommer nu att tas varför ett fullt underhållningsprogram tagits fram för hösten. Se under rubriken ”Program”.
Förutsättning för all verksamhet är dock att den skall kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid tidpunkten för respektive programpunkt.  Närmare upplysning  kommer att affischeras för varje tillfälle.
Medlemsmöte är tänkt att hållas den 26 oktober kl 18.00 i Svanen.
Lättgympan har vi tänkt starta under nästa vår och behöver därmed en ny ledare. Tips kan lämnas till ordförande Göran Svensson.

swan-335911_640

Intresseföreningen Svanen är en ideell förening med syfte att bevara och utveckla möjligheter till samvaro för pensionärer och daglediga.

Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden.

De lokaler som föreningen disponerar hålls tillgängliga för privata, föreningar, grupper och organisationer och är anpassade för möten, studiecirklar, fester och andra aktiviteter.

Föreningen ska sträva efter en bred förankring bland invånarna och föreningarna i Borensberg med omnejd.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *