Medlemsmöte september 2022

Protokoll från medlemsmöte den 5 sept. 2022
Plats: Svanen Tid: 18.00  –  19.45
Närvarande: 19 medlemmar.

§1.   Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2.   Dagordningen fastställs.

§3.   Ordföranden informerar om Coronaläget. Inga restriktioner nu vilket innebär att vår verksamhet är i full gång. Vaccinationer i våra lokaler är planerade i höst men ännu inga datum angivna.

§4.   Rapporter:

 • Ekonomi : Årsbudgeten med utfall presenteras som visar på plussaldo.
 • Vår verksamhet presenteras:
  o.   Bingo med i snitt nästan 30 deltagare
  o.    Underhållning där vi dessutom får kulturbidrag från Folkuniversitetet har haft en trevande start och ungefär 40 i publiken
  o.   Studiecirklar, 3 st igång
  o.   Lättgympan startar nu på torsdag den 8 september
  o.   Allsång med i snitt 35 deltagare per gång
  o.   Trimbingo hittills ett par gånger och fortsätter nu den 16 september

§5.   På grund av omvärldssituationen med inflation har kostnadsläget ökat. Styrelsen har inom sig diskuterat prishöjning för lokalavgifter och serveringskostnader.
Ordföranden frågar nu mötet om en eventuell höjning. Efter diskussion ger mötet mandat till styrelsen att ge förslag till ny prislista att gälla från och med nästa år.

§6.   Frivilliggruppen. Vi har tappat ett par personer men också fått in två nya. Vi uppmanar medlemmarna att hjälpa till att ytterligare hitta medhjälpare.

§7.   Kommande program och verksamheter ses i programbladet och på vår hemsida.

§8.   Investeringar under året.
o.   Takmonterad projektor
o.   Kylskåp har reparerats

§9.   Hemsidan hålls aktuell och webbmaster Claes-Göran Svensson uppmanar medlemmarna att besöka den.

§10.   Övriga frågor.   Inga frågor ställs.

§11.   Ordföranden tackar och avslutar mötet. Därefter följer kaffeservering med bordsdiskussioner.

Vid protokollet:                                                 Justeras:

Tomas Lundqvist                                              Göran Svensson
sekreterare