Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för år 2016

 Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande:           Lars Nyström
Vice ordförande:   Leif Holm
Kassör:                     Peter Jern
Sekreterare
:           Thomas  Lundqvist
Ledamöter:             Leif Holm, Lena Emanuelsson, Maj Bäckström
Suppleant:              Weine Karlsson, Tord Johansson

Revisor har varit Lennart Eidersjö.

Föreningen har strävat efter att hålla Svanens lokaler tillgängliga och attraktiva för verksamhet enligt mål-sättning och stadgar. Föreningen har också verkat utåtriktad genom att besöka och uppvakta på äldre-boenden.  Underhållningsarrangemangen i föreningens regi  på Svanen har varit välbesökta och uppskatta- de och vi har varierat utbudet med artister från kommunen så långt det har varit möjligt.
Lättgymnastiken har visat sig fylla en viktig funktion, dels för det fysiska välbefinnandet och dels den sociala gemenskapen mellan deltagarna.
Medlemmar
Medlemsantalet under året var 149 privatpersoner och 6 föreningar. Dessutom ett antal personer som betalt årsavgiften utan att ange sina namn.

Frivilliggruppen
Utöver styrelsen
har ett antal personer verkat i serveringsverksamheten och servat olika grupper och föreningar med kaffe. Dessa har varit: Birgitta Ilar, Siw Carlsson, Lilian Petersson, Barbro Ekberg, Ann-Christin Rundqvist, Kristina Sjöstedt, Monica Karlsson, Gunilla Johansson, Eva Carlsson och Nina Andersson

Programkommittén
Programkommittén har bestått av: Birgitta Ilar och Maj Bäckström och har gjort ett gott arbete med att hitta underhållare.

Möten och sammankomster
Styrelsen har under året haft 11 ordinarie protokollförda styrelsemöten. Dessutom har ett  extra-möten rörande den praktiska verksamheten hållits samt täta telefonkontakter de frivilliga emellan.
Ordinarie årsmöte hölls den 7 mars med 35 deltagare , medlemsmöte den 18 oktober med 33 deltagare.
Glädjande nog har besöksantalet vid våra medlemsmöten ökat igen.

Programverksamhet, uthyrning
Lättgympan som startade hösten 2013 har fortsatt under våren och hösten med 10 gånger per termin. Deltagarantalet per tillfälle har varit mellan 20 och 30 stycken under ledning av Thomas Lundqvist. Den här verksamheten är mycket uppskattad vilket deltagarna visat med entusiasm och glädje.

Flera föreningar har haft sina möten och samlingar på Svanen och under sommaren ses SPF:s boulare utnyttja kaffeserveringen. SPF och PRO har också kortspel regelbundet under vår och höst. Bokcirklar,
sy- och stickcirkel, knyppling, hantverks- och målargrupper tillhör också dem som utnyttjar våra lokaler..

Underhållning
Våren startade med bingo den 27 januari med 24 deltagare,  P-O och May underhöll den 29 januari för 75 åhörare. Bingo igen den 17 februari med 24 entusiaster. Bernt Lundström den 26 februari drog 55 i publiken. Den 18 mars underhöll Anita med flera inför 60 personer. 23 mars dags för bingo med 16 deltagare och vid bingon den 20 april kom 23 deltagare.

Till trubaduren Patrik Ilar den 22 april kom 55 personer och lyssnade. Den 20 maj var det Göran & Lasse tur att underhålla och det inför 76 i publiken. Bingo den 18 maj och 15 juni med 21 respektive 23 deltagare. Sega Gubbar kom den 17 juni och fyllde salongen med 95 personer. Den 7 juli hölls sommarunderhållningen på innegårdens ”dansbana” med sång, musik och dans med många i publiken.

Höstens arrangemang började den 16 augusti med sång och musik på ”Dansbanan” innegården med 50 deltagare. 24 augusti med bingo och 21 deltagare. Den 26 augusti gladde Per Toftgård 55 personer i publiken.

Den 21 september deltog 24 personer vid bingon. Spelglädje från Linköping drog 64 åhörare den 23 september. Bingo igen den 19 oktober med 22 deltagare. P-O och May samlade 70 personer  den 28 oktober. Bingon den 16 november lockade 22 deltagare. Den 16 november kom 65 personer  och lyssnade och sjöng med Gudrun och Rebecka. Årets sista bingo 14 december med 23 deltagare.
Anita, Barbro, Margareta, Weine, Carl-Gustaf, Gullmar och John sjöng och spelade julsånger inför en hänförd publik på 80 personer.

Lättgympan
Startade den 22 januari med 10 gånger under våren och mellan 20-25 deltagare per gång. Vid terminsavslutningen den 29 april med go´fika kom 25 personer. Höstterminen startade den 16 september och vid avslutningen den 9 december var det fullt hus med 33 deltagare. Vi har också haft en diskussion med Seniorhälsan i Motala om att de kommer hit och leder någon form av träning. Inga beslut togs vid det mötet men tankarna gick på att ordna med stationsträning under våren.

Övrig verksamhet
De äldre på Husbygården och Trygghetsboendet har vid flera tillfällen under året bjudits på kaffe, ostkaka, glass och jordgubbar samt även med sång och musik.
Till jul delades julklappar ut och bjöds på tårta och Sångsvanarna underhöll med sång och musik.
Dessa insatser betyder mycket för föreningen och inte minst för dem vi uppvaktar som får välkomna avbrott i sin vardag.

Hemsidan
Hemsidan kom igång under våren och uppdateras kontinuerligt med info till medlemmar, reportage och bilder från verksamheten.

Bokutlåning
Biblioteket har en boklåda placerad vid soffgruppen där den som vill kan låna böcker eller sitta ned och läsa.

Investeringar
Under året har en del teknisk och elektronisk utrustning förnyats:

Styrelsen har tecknat avtal med Borenet och har nu ett bredbandsanslutet telefonabonnemang. Vi undersöker också möjligheten att få utökat bredbandsstöd för att täcka behovet vid datorkurser.

Utåtriktad information
För att än mer visa att vi finns och vad vi gör, kontaktas lokaltidningarna för reportage. Vid något tillfälle har vi lyckats med att få MVT att besöka oss.

Vid nationaldagsfirandet den 6 juni vid Göta Hotell deltog föreningen med representanter vid fanborgen.

Den 6 september var det Marknadsgudstjänst på Svanen med 70 deltagare och där hela nettot gick till
katastrofområdet Nepal.

Vid julmarknaden den 4 december var Svanen öppen och var  slutstation för tipspromenaden och det kylslagna vädret gjorde besökarantalet stort med att utnyttja kaffeserveringen.
Samtidigt var en vernissage i lokalerna där olika hantverkare visade upp sina alster.

På anslagstavlan vid entrén anslår vi bilder från verksamheten och en pärm med ytterligare bilder finns
vid bardisken.

Ekonomi
Ekonomin i föreningen är i balans med god likviditet och visar ett litet överskott på årets budget.

Vår verksamhet bygger helt och hållet på frivilliga krafter och styrelsen vill härmed rikta en tacksamhet till dem som ställt upp på sin fritid. Utan dessa insatser vore det omöjligt att fortsätta. Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år och de frivilliga fyller nu behovet då två nya kommit till under året.

Borensberg i mars 2017

 

Lars Nyström                         Peter Jern                              Thomas Lundqvist

Maj Bäckström                      Lena Emanuelsson            Leif Holm