Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan för år 2017

Föreningen ser som sin uppgift att:

 • bevara och utveckla möjligheterna till samvaro för pensionärer och daglediga. Verksamheten ska vara religiöst och partipolitiskt obunden.
 • de lokaler som föreningen disponerar, ska hållas tillgängliga för föreningar, grupper, enskilda och organisationer samt vara mötesplats för studiecirklar och andra aktiviteter, privata som offentliga.
 • sträva efter en bred förankring bland invånarna och föreningarna i Borensberg med omnejd.

Intresseföreningen ska så långt de ekonomiska och personella resurserna medger, arbeta med att :

 • anordna underhållning en gång per månad vår och höst
 • anordna bingo en gång per månad
 • lättgymnastik för medlemmar 10 gånger per termin
 • ge ut programblad vår- och hösttermin
 • samarbeta med Väntjänsten
 • serva de som hyr lokalerna med kaffe och bröd
 • serva boulespelarna med kaffe och bröd under sommaren
 • uppvakta de äldre på Husbygården och Trygghetsboendet med underhållning och fika av olika slag några gånger under året. Uppvakta de äldre på Husbygården med julgåvor
 • hålla medlemsmöten
 • hålla kaffeservering under julmarknaden och vara slutstation för tipspromenaden då
 • ha vår- och höstavslutningssamkväm för frivilliggruppenDessutom planeras att ordna med wi-fi (trådlöst bredband) i våra lokaler för att göra möjligt att hålla datakurser här.

Det planeras också för att montera en fast projektorduk och montera projektorn i matsalen för att underlätta datorprojiceringar.