Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan för år 2018

Föreningen ser som sin uppgift att:

 • bevara och utveckla möjligheterna till samvaro för pensionärer och daglediga. Verksamheten ska vara religiöst och partipolitiskt obunden.
 • de lokaler som föreningen disponerar, ska hållas tillgängliga för föreningar, grupper, enskilda och organisationer samt vara mötesplats för studiecirklar och andra aktiviteter, privata som offentliga.
 • sträva efter en bred förankring bland invånarna och föreningarna i Borensberg med omnejd.

Intresseföreningen ska så långt de ekonomiska och personella resurserna medger, arbeta med att :

 • anordna underhållning en gång per månad vår och höst
 • anordna bingo en gång per månad i egen regi
 • lättgymnastik för medlemmar 10 gånger per termin
 • samarbeta med Hälsocenter Motala med stationsträning på Svanen
 • ge ut programblad vår- och hösttermin
 • samarbeta med Väntjänsten
 • serva dem som har verksamhet i lokalerna med fika
 • serva boulespelarna med fika under sommaren
 • uppvakta de äldre på Husbygården och 70 +boendet med underhållning och fika av olika slag några gånger under året. Uppvakta de äldre på Husbygården med påsk- och julgåvor
 • hålla medlemsmöten
 • representera vid nationaldagsfirandet
 • hålla kaffeservering med underhållning vid julmarknaden