Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande:           Lars Nyström
Vice ordförande:   Leif Holm
Kassör:                     Peter Jern
Sekreterare:           Tomas  Lundqvist
Ledamöter:             Lena Emanuelsson, Maj Bäckström, Tord Johansson
Suppleant:              Barbro Ekberg
Revisor:                   Lennart Eidersjö.

Frivilliggruppen:
Utöver styrelsen har ett antal personer verkat i verksamheten och servat olika grupper och föreningar med förtäring. Dessa har varit: Birgitta Ilar, Siw Carlsson, Barbro Ekberg, Ann-Christin Rundqvist, Kristina Sjöstedt, Monica Karlsson, Gunilla Johansson, Eva Carlsson.

Styrelsen visar sin uppskattning gentemot gruppen genom att varje terminsslut bjuda på god mat och överraskningar. Maj och Birgitta håller i det hela och även överraskningarna.

Föreningen har strävat efter att hålla Svanens lokaler tillgängliga och attraktiva för verksamhet enligt mål-sättning och stadgar. Föreningen har också verkat utåtriktad genom att besöka och uppvakta på äldre-boenden.  Underhållningsarrangemangen i föreningens regi  på Svanen har varit välbesökta och uppskatta- de och vi har varierat utbudet med artister främst från kommunen så långt det har varit möjligt.
Lättgymnastiken har visat sig fylla en viktig funktion, dels för det fysiska välbefinnandet och dels den sociala gemenskapen mellan deltagarna.
Dessutom har vi i samarbete med Hälsocenter i Motala under vår och höst ledarledd stationsträning på Svanen.

Medlemmar
Medlemsantalet under året var 153 privatpersoner och 5 föreningar.

Programkommittén
Programkommittén är Birgitta Ilar och Maj Bäckström som  gjort ett gott arbete med att hitta underhållare.

Möten och sammankomster
Styrelsen har under året haft 11 ordinarie protokollförda styrelsemöten. Dessutom har  täta telefon- och mejlkontakter hållits inom styrelsen/frivilliggruppen. Frivilliggruppen har minst ett möte per termin för planering av bemanningen på Svanen.
Ordinarie årsmöte hölls den 19 mars med 30 deltagare, medlemsmöte den 15 oktober med 25 deltagare.
Något färre än vid förra medlemsmötet.

Programverksamhet, utlåning av lokaler
Ett antal föreningar och organisationer har haft sina möten och samlingar på Svanen och under sommaren ses SPF:s boulare utnyttja kaffeserveringen. SPF och PRO har också kortspel regelbundet under vår och höst.
Bokcirklar, sy- och stickcirkel, knyppling, hantverks- och målargrupper tillhör också dem som utnyttjar våra lokaler.

Studieförbund
Folkuniversitet FU i Motala visade intresse för att vilja vara med och stötta föreningen och under våren startade samarbetet. Innebärande att föreningen får ekonomiskt bidrag till inrapporterade kulturarrangemang och även studiecirklar som drivs i FUs regi får bidrag. Detta öppnar möjligheten att flera
organisationer såväl som privata grupper kan ha sin verksamhet hos oss.

Underhållning
Våren startade med bingo den 10 januari med 23 deltagare, Per Tofgård underhöll den 19 januari för 60 åhörare. Bingo igen den 21 februari med 27 entusiaster. Lillfolkes den 23 februari drog 75 i publiken. Den 16 mars underhöll Hasse & Stefan inför 70 personer. 7 mars dags för bingo med 17 deltagare och vid bingon den 18 april kom 29 deltagare.
Den 27 april kom 80 personer och lyssnade Den ordinarie underhållaren uteblev men Maj visade sin kompetens och lyckades trumma ihop lokala förmågor som ställde upp på kort varsel. Stor succé!
Den 25 maj var det Krister och Bosses tur att underhålla och det inför 65 i publiken. Bingo den 16 maj och 30 maj med 21 respektive 19 deltagare.
Jularboklubben kom den 8 juni och fyllde salongen med 60 personer. Vid två tillfällen hölls sommarunderhållningen på innegårdens ”dansbana” med sång, musik och dans med många i publiken.

Höstens arrangemang började den 31 augusti med underhållning av Bengt Åkerfors inför 65 entusiastiska åhörare. Den 5 september med bingo och 22 deltagare.
Den 21 september fyllde Lasse och Göran lokalen med över 85 i publiken. Den 17 oktober deltog 28 personer vid bingon. Andreas Hedenskog,  80 åhörare den 28 oktober. Bingo igen den 14 november med 23 deltagare. Lennart Lundström samlade 50 personer den 23 november. Hasse och Stefan underhöll den 7 december som nästan sprängde lokalen med över 80 i en entusiastisk publik.

Till Luciabingo 12 december strömmade det till 27 deltagare och det är svårt att avgöra om bingon eller luciatablån lockade mest. Den allmänna meningen var att Lucia gjorde stor succé.

Lättgympan
Startade den 2 februari med 10 gånger under våren och mellan 19-26 deltagare per gång.
Vid terminsavslutningen den 11 maj med go’fika kom 19 personer. Höstterminen startade den 7 september och vid avslutningen den 14 december var det fullt hus med 26 deltagare.

Hälsocenter fortsatte med ledarledd stationsträning var tredje vecka på Svanen. 5 tillfällen under våren och 6 under hösten som också varit populära och välbesökta.

Övrig verksamhet
De äldre på Husbygården och Trygghetsboendet har vid flera tillfällen under året bjudits på kaffe, ostkaka, glass och jordgubbar samt även med sång och musik.
Den 17 och 18 december delades julklappar ut och bjöds på tårta och Sångsvanarna underhöll med sång och musik.
Dessa insatser betyder mycket för föreningen och inte minst för dem vi uppvaktar som får välkomna
avbrott i sin vardag.

Hemsidan
Hemsidan har varit igång under 3 år och uppdateras kontinuerligt med info till medlemmar, reportage och bilder från verksamheten.

Investeringar
Styrelsen har ordnat så nu finns en motordriven projektorduk i matsalen.
Vår kopiator som krånglat en tid har ersatts och vi har fått en begagnad sådan av Office utan kostnad.
Under året har också bredband installerats till en kostnad av 10 000 kr. Nu är behovet av uppkoppling tillgodosett för datakurser m.m.

Utåtriktad information
För att än mer visa att vi finns och vad vi gör, kontaktas lokaltidningarna för reportage.
Vid något tillfälle har vi lyckats med att få MVT att besöka oss.
Vid nationaldagsfirandet den 6 juni vid Göta Hotell deltog föreningen med representanter vid fanborgen.
Ansökan om fana
Vår ansökan om fana avslogs med motivering att man prioriterar ungdomsorganisationer och jubilerande
föreningar.

Marknadsarrangemang
Den 2 september var det Marknadsgudstjänst på Svanen. Hela nettot på 850 kr gick till ”Operation smile”.

Vid julmarknaden den 9 december var Svanen öppen och slutstation för tipspromenaden och det kylslagna vädret gjorde besökarantalet stort med att utnyttja kaffeserveringen. C:a 60 gäster serverades kaffe medan Krister och Bosse underhöll med sång och spel.
Samtidigt var en vernissage i lokalerna där olika hantverkare visade upp sina alster.

På anslagstavlan vid entrén anslår vi bilder från verksamheten och en pärm med ytterligare bilder finns
vid bardisken.

Ekonomi
Ekonomin i föreningen är i balans med god likviditet och visar ett litet överskott på årets budget.

Övrigt
Under hösten har källarutrymmet rensats på det mesta som vi inte behöver.

Vår verksamhet bygger helt och hållet på frivilliga krafter och styrelsen vill härmed rikta en tacksamhet till dem som ställt upp på sin fritid. Utan dessa insatser vore det omöjligt att fortsätta. Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år och de frivilliga fyller nu behovet då två nya kommit till under året.

 

Borensberg i mars 2019

Lars Nyström                                              Peter Jern                                     Tomas Lundqvist

 

Maj Bäckström                       Lena Emanuelsson                 Leif Holm               Tord Johansson