Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande:           Göran Svensson
Vice ordförande:   Birgitta Ilar
Kassör:                     Peter Jern
Sekreterare:           Tomas Lundqvist
Ledamöter:             Lena Emanuelsson, Maj Bäckström, Barbro Ekberg
Suppleanter:           Krister Andersson, Leif Holm
Revisor:                    Lennart Eidersjö.

Frivilliggruppen:
Utöver styrelsen har ett antal personer verkat i verksamheten och servat olika grupper och föreningar med förtäring. Dessa har varit: Siw Carlsson, Ann-Christin Rundquist, Irene Karlsson, Kristina Sjöstedt, Monica Karlsson, Gunilla Johansson, Annica Sellin Sidmar.

Hemsidesansvarig: Claes-Göran Svensson

På grund av coronapandemin har inte de uppskattade gesterna, gentemot frivilliggruppen, de s.k. festerna kunnat genomföras och får anstå till läget är stabiliserat.

Föreningen har strävat efter att hålla Svanens lokaler tillgängliga och attraktiva för verksamhet enligt målsättning och stadgar. Föreningen har också verkat utåtriktad genom att besöka och uppvakta på äldreboenden.  Underhållningsarrangemangen i föreningens regi på Svanen har varit välbesökta och uppskattade och vi har varierat utbudet med artister främst från Motala kommun så långt det har varit möjligt.
Lättgymnastiken har visat sig fylla en viktig funktion, dels för det fysiska välbefinnandet och dels den sociala gemenskapen mellan deltagarna.
Dessutom har vi i samarbete med Hälsocenter i Motala, under vår och höst, ledarledd stationsträning i Svanen.

Aktiviteterna enligt ovan fick avbrytas från mitten av mars på grund av pandemin.

Medlemmar
Medlemsantalet under året var 154 privatpersoner och 3 föreningar.

Programkommittén
Programkommittén är Birgitta Ilar och Maj Bäckström som gjort ett gott arbete med att hitta underhållare.

Möten och sammankomster
Styrelsen har under året haft 10 ordinarie protokollförda styrelsemöten. Dessutom har täta telefon- och mejlkontakter hållits inom styrelsen/frivilliggruppen. Frivilliggruppen har minst ett möte per termin för planering av bemanningen på Svanen.

Ordinarie årsmöte hölls den 16 mars med 20 deltagare, medlemsmöte den 26 oktober med 21 deltagare.

Programverksamhet, utlåning av lokaler
Ett antal föreningar och organisationer har haft sina möten och samlingar på Svanen.  SPF och PRO har också kortspel regelbundet under vår och höst.
Bokcirklar, sy- och stickcirkel, knyppling, hantverks- och målargrupper tillhör också verksamheter som utnyttjar våra lokaler.

Dessa verksamheter avbröts i mitten av mars på grund av pandemin.
Kommunens hemtjänst får avgiftsfritt ha tillgång till Tranan.

Studieförbund
Folkuniversitet FU, Vuxenskolan, Sensus och ABF har cirkelverksamhet i våra lokaler. Vi får också kulturbidrag från FU för olika evenemang.

 

Underhållning

Våren:
Bingodagar: 15 januari med 39 deltagare,
12 februari ”    35   ”

Artistunderhållning:  24 januari     Goa Gubbar inför en publik på 68 personer
14 februari   Hasse o Stefan       ”       ”     ”     71     ”
Allsången:   9 januari med 45 deltagare, 6 februari med 61deltagare. Musiker och sångledare är våra egna medlemmar.

Hösten:
Bingodagar:  14 oktober och 13 november med max 20 deltagare och föranmälan.

Artistunderhållning Inställt då det innebar förlust med max 20 i publiken.

Allsång: i innergården den 9 juli och 4 augusti. I Svanen: 10 september och 8 oktober med max 20 deltagare som fick föranmäla sig. Musiker och sångledare även här egna medlemmar.

Lättgympan
Lättgympan får ses som ett viktigt inslag i friskvården för både kropp och själ och erbjuds 10 gånger våren och 10 gånger hösten. Vid varje terminsavslut bjuds det på go’fika vilket också uppskattas av deltagarna.  Det brukar komma mellan 20 och 30 gymnastiksugna till dessa dagar och det är inte långt mellan skratten heller. På grund av pandemin avbröts årets gympa men hölls 7 och 21 februari
samt 5 mars. Dessutom söker vi efter en ny gympaledare och den frågan är ännu inte löst.

Hälsocenter fortsatte med ledarledd stationsträning var tredje vecka i Svanen men avbröts i mitten av mars.

Övrig verksamhet
Nationaldagsfirandet den 6 juni vid Göta Hotell ställdes in i år.

Vid påsk och 19 december bjöds Husbygården på tårta. Hemtjänsten fick påskägg med godis.
Vi bjöd Husbygården på glass och jordgubbar vid midsommar.
Dessa insatser betyder mycket för föreningen och inte minst för dem vi uppvaktar som får välkomna avbrott i sin vardag.
Den 9 juli och 4 augusti bjöd vi på allsång i innergården med maxat antal deltagare.

Vårdcentralen har hyrt matsalen i Svanen för influensavaccinering. Man avser också att ha kommande vaccineringsverksamhet här.

Hemsidan
Hemsidan har varit igång under 5 år och uppdateras kontinuerligt med info till medlemmar, reportage och bilder från verksamheten.

Investeringar
Inga kostnadskrävande investeringar har gjort men fortlöpande behöver bl.a. serviser och termoskannor kompletteras.

Marknadsarrangemang
Inställt.

Ekonomi
Ekonomin i föreningen är i balans med god likviditet. Dock har den stängda verksamheten inte gett några intäkter i paritet med normalår. Styrelsen gjorde under våren en förfrågan om viss hyresreducering av Bostadsstiftelsen Platen men vi fick inte gehör för detta. Vi har fått beviljat 125 000 kr i hyresbidrag för år 2021.

Övrigt
På anslagstavlan vid entrén anslår vi bilder från verksamheten och en pärm med ytterligare bilder finns vid bardisken.

Vår verksamhet bygger helt och hållet på frivilliga krafter och styrelsen vill härmed rikta sin tacksamhet till dem som ställt upp på sin fritid. Utan dessa insatser vore det omöjligt att fortsätta. Vi kan se tillbaka på ett turbulent år och önskar att flera vill ge oss frivillig hjälp.

Vi hälsar också vår nye ordförande välkommen.

 

Borensberg i mars 2021

Göran Svensson                Peter Jern                        Tomas Lundqvist

Maj Bäckström                 Lena Emanuelsson         Barbro Ekberg            Birgitta Ilar

Krister Andersson           Leif Holm