Intresseföreningen Svanen Borensberg

Ny information 24/11

På grund av det nu  gällande Corona-läget i Östergötland så stängs all verksamhet  på Svanen ner tills vidare. Dörrarna till Svanen är därför stängda fram till och med den 7 januari 2021, efter det att Vårdcentralen avslutat sin verksamhet v47. Ny information kommer omkring den 7/1 2021.

swan-335911_640

Intresseföreningen Svanen är en ideell förening med syfte att bevara och utveckla möjligheter till samvaro för pensionärer och daglediga.

Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden.

De lokaler som föreningen disponerar hålls tillgängliga för privata, föreningar, grupper och organisationer och är anpassade för möten, studiecirklar, fester och andra aktiviteter.

Föreningen ska sträva efter en bred förankring bland invånarna och föreningarna i Borensberg med omnejd.