Styrelsemedlemmar 2018

Namnlös

Från vänster:  Lena Emanuelsson , Barbro Ekberg, Peter Jern, Lars Nyström, Leif Holm, Maj Bäckström, Tord Johansson, Thomas Lundqvist

Ordförande:                                           Lars Nyström             0141-41136

Vice ordförande:                                  Leif Holm                    0703-655260

Kassör:                                                    Peter Jern                    0705-614287

Sekreterare:                                          Thomas Lundqvist     0141-42186

Ledamot:                                               Maj Bäckström             0706-100450

Ledamot:                                               Lena Emanuelsson      0733-926380

Ledamot:                                               Tord Johansson            0141-41065

Suppleant:                                            Barbro Ekberg              0141-40930

 

Programkommitté:                           Maj Bäckström       0706-100450

    Birgitta Ilar              0706-041607

Samordnare Frivilliggruppen:     Monica Karlsson     0705-507654