Styrelsemedlemmar 2018

Namnlös

Från vänster:  Lena Emanuelsson , Barbro Ekberg, Peter Jern, Lars Nyström, Leif Holm, Maj Bäckström, Tord Johansson, Thomas Lundqvist

Ordförande:                                           Lars Nyström             0141-411 36

Vice ordförande:                                  Leif Holm                    0703-65 52 60

Kassör:                                                    Peter Jern                    0705-61 42 87

Sekreterare:                                          Thomas Lundqvist     0141-421 86

Ledamot:                                                Maj Bäckström             0706-10 04 50

Ledamot:                                               Lena Emanuelsson      0733-92 63 80

Ledamot:                                               Tord Johansson            0141-410 65

Suppleant:                                            Barbro Ekberg              0141-409 30

 

Programkommitté:                           Maj Bäckström       0706-10 04 50

  Birgitta Ilar              0706-04 16 07

Samordnare Frivilliggruppen:     Monica Karlsson     0705-50 76 54