Program

Program hösten 2021

Nu är aktiviteterna för hösten bestämda enligt följande. Observera att allt gäller under förutsättningen att FHM inte skärper sina nuvarande regler. 

Fredag 27 augusti kl 14-16
Underhållning i matsalen med Jularboklubben. Servering och lotterier.

Onsdag 8 september kl 14-16
Bingo. Fika och lotterier.

Torsdag 16 september kl 14-16
Allsång med servering.

Fredag 24 september kl 14-16
Lennart Lundström underhåller. Servering och lotterier.

Måndag 27 september kl 18.00-
Årsmöte. Fika ingår.

Onsdag 6 oktober kl 14-16
Bingo. Fika och lotterier.

Torsdag 14 oktober kl 14-16
Allsång med servering.

Fredag 22 oktober kl 14-16
Po och Maj underhåller. Servering och lotterier.

Onsdag 3 november kl 14-16
Bingo. Fika och lotterier.

Fredag 19 november kl 14-16
Allsång med servering.

Fredag 26 november kl 14-16
Langqvintetten underhåller. Servering och lotterier.

Onsdag 1 december kl 14-16
Bingo. Fika och lotterier.

Torsdag 9 december kl 14-16
Allsång med servering.

Fredag 17 december kl 14-16
Vågspel underhåller. Servering och lotterier.

Alla aktivitet, där inget annat anges, hålls i Intresseföreningen Svanens egna lokaler på Boregatan 3D. Och som sagt under förutsättning att inga nya direktiv kommer från FHM om begränsningar i hur vi kan träffas. 

Lättgymnastik

Höstens Lättgymnastik är, på grund av rådande läge, inställd. Vi återkommer då den kan återupptas på ett säkert sätt.