Program

Program hösten 2020

Alla aktivitet, där inget annat anges, hålls i Intresseföreningen Svanens egna lokaler på Boregatan 3D.

Lättgymnastik

Höstens Lättgymnastik är, på grund av rådande läge, inställd. Om det är möjligt kommer den att starta på nytt våren 2021. 

Underhållning

På grund av Covid 19 är höstens underhållningsprogram osäkert. Men vi har nu gjort en planering enligt följande:

10 september kl. 14 – 16       Allsång ute (på innergården)

16 september kl. 14 – 16       Bingo.   Tyvärr inställt!

25 september kl. 14 – 16       Sega Gubbar underhåller.   Tyvärr inställt!

8 oktober kl. 14 – 16              Allsång (i matsalen). Föranmälan krävs till Birgitta Ilar telefon 070-604 16 07 eller mail: ilar@boremail.com. OBS! Sista anmälningsdag 6 oktober.

14 oktober kl. 14 – 16            Bingo. Föranmälan krävs till Leif Holm telefon 070-365 52 60 eller mail:  l.holm781@gmail.com. OBS! Sista anmälningsdag 12 oktober.

23 oktober kl. 14 – 16            Birgitta o Janne Frisk underhåller.   Tyvärr inställt!

6 november kl. 14 – 16         Allsång (i matsalen). Föranmälan krävs till Birgitta Ilar telefon 070-604 16 07 eller mail: ilar@boremail.com. OBS! Sista anmälningsdag 4 november. Tyvärr inställt!

13 november kl. 14 – 16       Bingo. Föranmälan krävs till Leif Holm telefon 070-365 52 60 eller mail:  l.holm781@gmail.com. OBS! Sista anmälningsdag 11 november. Tyvärr inställt!

20 november kl. 14 – 16       Goa Gubbar underhåller. Tyvärr inställt!

3 december kl. 14 – 16         Allsång

6 december                            Julmarknad

9 december kl. 14 – 16         Bingo

18 december kl. 14 – 16       Hasse o Stefan underhåller. Tyvärr inställt!

Närmare upplysning om vad som gäller för respektive programpunkt kommer att affischeras. Risk finns, som alla förstår, att vi med kort varsel kan tvingas till att ställa in.

Möten

26 oktober kl. 18.00              Medlemsmöte. Ingen föranmälan behövs