Program

Program hösten 2020

Alla aktivitet, där inget annat anges, hålls i Intresseföreningen Svanens egna lokaler på Boregatan 3D.

Lättgymnastik

Höstens Lättgymnastik är, på grund av rådande läge, inställd. Om det är möjligt kommer den att starta på nytt våren 2021. 

Underhållning

På grund av Covid 19 är höstens underhållningsprogram osäkert. Men vi har nu gjort en planering enligt följande:

10 september kl. 14 – 16       Allsång ute (på innergården)

16 september kl. 14 – 16       Bingo.   Tyvärr inställt!

25 september kl. 14 – 16       Sega Gubbar underhåller.   Tyvärr inställt!

8 oktober kl. 14 – 16              Allsång ute (på innergården).

14 oktober kl. 14 – 16            Bingo.

23 oktober kl. 14 – 16            Birgitta och Janne Frisk underhåller.

5 november kl. 14 – 16         Allsång

11 november kl. 14 – 16       Bingo.

20 november kl. 14 – 16       Goa Gubbar underhåller.

3 december kl. 14 – 16         Allsång

6 december                            Julmarknad

9 december kl. 14 – 16         Bingo

18 december kl. 14 – 16       Hasse o Stefan underhåller.

Närmare upplysning om vad som gäller för respektive programpunkt kommer att affischeras. Risk finns, som alla förstår, att vi med kort varsel kan tvingas till att ställa in.