Program

Program våren 2019

Alla aktivitet, där inget annat anges, hålls i Intresseföreningen Svanens egna lokaler på Boregatan 3D.

Lättgymnastik

Lättgymnastiken börjar för våren fredagen den 8 februari kl 14 – 15.

Samma tid gäller även för övriga dagar som är: 15/2, 1/3, 8/3, 15/3, 29/3, 5/4, 12/4, 3/5 och 10/5.

Avslutning fredagen den 17 maj med ”gofika”.

Terminsavgift 50 kr.

Underhållning

9 januari kl. 14 – 16            Bingo, fika och lotterier.

25 januari kl. 14 – 16          Underhållning med Lennart Lundström. Servering och lotterier.

7 februari kl. 14 – 16         Allsång med Barbro och John, musiker Margareta, C-G, Weine, mfl. Servering.

13 februari kl. 14 – 16        Bingo, fika och lotterier.

22 februari kl. 14 – 16        Underhållning med Bengt Åkerfors. Servering och lotterier.

7 mars kl. 14 – 16                Allsång med Barbro och John, musiker Margareta, C-G, Weine, mfl. Servering.

13 mars kl. 14 – 16              Bingo, fika och lotterier.

18 mars kl.18.00                 Årsmöte. Utsänt program gäller som kallelse. Fika.

22 mars kl. 14 – 16              Underhållning med Sega Gubbar och Coola Damer. Servering och lotterier.

4 april kl. 14 – 16               Allsång med Barbro och John, musiker Margareta, C-G, Weine, mfl. Servering.

10 april kl. 14 – 16             Bingo, fika och lotterier.

26 april kl. 14 – 16             Underhållning med Hasse och Stefan. Servering och lotterier.

9 maj kl. 14 – 16                Allsång med Barbro och John, musiker Margareta, C-G, Weine, mfl. Servering.

15 maj kl. 14 – 16              Bingo, fika och lotterier.

24 maj kl. 14 – 16              Underhållning med PO och Maj.  Servering och lotterier.

5 juni kl. 14 – 16                Bingo, fika och lotterier.

14 juni kl. 14 – 16              Underhållning med Lill Folkes.  Servering och lotterier.