Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande:           Lars Nyström
Vice ordförande:   Leif Holm
Kassör:                     Peter Jern
Sekreterare:           Thomas  Lundqvist
Ledamöter:             Lena Emanuelsson, Maj Bäckström, Tord Johansson
Suppleant:              Weine Karlsson
Revisor:                   Lennart Eidersjö.

Frivilliggruppen:
Utöver styrelsen har ett antal personer verkat i verksamheten och servat olika grupper och föreningar med förtäring. Dessa har varit: Birgitta Ilar, Siw Carlsson, Lilian Petersson, Barbro Ekberg,
Ann-Christin Rundqvist, Kristina Sjöstedt, Monica Karlsson, Gunilla Johansson, Eva Carlsson.

Styrelsen visar sin uppskattning gentemot gruppen genom att varje terminsslut bjuda på god mat och överraskningar. Maj och Birgitta håller i det hela och även överraskningarna.

Föreningen har strävat efter att hålla Svanens lokaler tillgängliga och attraktiva för verksamhet enligt mål-sättning och stadgar. Föreningen har också verkat utåtriktad genom att besöka och uppvakta på äldre-boenden.  Underhållningsarrangemangen i föreningens regi  på Svanen har varit välbesökta och uppskatta- de och vi har varierat utbudet med artister från kommunen så långt det har varit möjligt.
Lättgymnastiken har visat sig fylla en viktig funktion, dels för det fysiska välbefinnandet och dels den sociala gemenskapen mellan deltagarna.
Dessutom har vi i samarbete med Hälsocenter i Motala under våren startat ledarledd stationsträning på Svanen.

Medlemmar
Medlemsantalet under året var 138 privatpersoner och 6 föreningar.

Programkommittén
Programkommittén är Birgitta Ilar och Maj Bäckström som  gjort ett gott arbete med att hitta underhållare.

Möten och sammankomster
Styrelsen har under året haft 11 ordinarie protokollförda styrelsemöten. Dessutom har  täta telefon- och mejlkontakter hållits inom styrelsen/frivilliggruppen. Frivilliggruppen har minst ett möte per termin för planering av bemanningen på Svanen.
Ordinarie årsmöte hölls den 20 mars med 34 deltagare, medlemsmöte den 16 oktober med 27 deltagare.
Något färre än vid förra medlemsmötet.

Programverksamhet, utlåning av lokaler
Flera föreningar har haft sina möten och samlingar på Svanen och under sommaren ses SPF:s boulare utnyttja kaffeserveringen. SPF och PRO har också kortspel regelbundet under vår och höst. Bokcirklar,
sy- och stickcirkel, knyppling, hantverks- och målargrupper tillhör också dem som utnyttjar våra lokaler..

Underhållning
Våren startade med bingo den 25 januari med 25 deltagare,  Lennart underhöll den 20 januari för
65 åhörare. Bingo igen den 22 februari med 26 entusiaster. Jularboklubben den 24 februari drog 80 i publiken. Den 24 mars underhöll Hasse & Stefan inför 80 personer. 22 mars dags för bingo med 30 deltagare och vid bingon den 19 april kom 29 deltagare.
Till Vildhavre den 21april kom 80 personer och lyssnade. Den 19 maj var det trotjänarna Po & Mays tur att underhålla och det inför 55 i publiken. Bingo den 17 maj och 14 juni med 29 respektive 19 deltagare.
Bengt Andersson kom den 16juni och fyllde salongen med 60 personer. Vid två tillfällen hölls sommar-underhållningen på innegårdens ”dansbana” med sång, musik och dans med många i publiken.

Höstens arrangemang började den 23 augusti med bingo och 19 deltagare med sång och musik på.
Den 25 augusti fyllde Jularboklubben lokalen med över 80 i publiken. Den 20 september deltog 24 personer vid bingon. Krister och Bosse drog 72 åhörare den 29 september. Bingo igen den 18 november med 24 deltagare. Lillfolkes samlade 65 personer den 27oktober. Bingon den 15 november lockade 22 deltagare.
Den 16 november kom 60 personer och lyssnade och sjöng med Tonvingarna.

Till Luciabingo 13 december strömmade det till 27 deltagare och det är svårt att avgöra om bingon eller luciatablån lockade mest. Den allmänna meningen var att Lucia gjorde stor succé.
Den 15 december avslutades året med att Sega Gubbar sjöng julsånger inför en maxad publik på 90
personer med eller utan glitter och/eller tomteluvor.

Lättgympan
Startade den 3 februari med 10 gånger under våren och mellan 19-26 deltagare per gång.
Vid terminsavslutningen den 12 maj med go’fika kom 19 personer. Höstterminen startade den
8 september och vid avslutningen den 1 december var det fullt hus med 26 deltagare.

Hälsocenter startade med ledarledd stationsträning var tredje vecka på Svanen. 5 tillfällen under våren och 6 under hösten som också varit populära och välbesökta.

Övrig verksamhet
De äldre på Husbygården och Trygghetsboendet har vid flera tillfällen under året bjudits på kaffe, ostkaka, glass och jordgubbar samt även med sång och musik.
Den 18 och 19 december delades julklappar ut och bjöds på tårta och Sångsvanarna underhöll med sång och musik.
Dessa insatser betyder mycket för föreningen och inte minst för dem vi uppvaktar som får välkomna
avbrott i sin vardag.

Hemsidan
Hemsidan har varit igång under 2 år och uppdateras kontinuerligt med info till medlemmar, reportage och bilder från verksamheten.

Städning
Städningen har vi klagat på vid flera tillfällen. Därför har nu styrelsen slutit ett nytt avtal med
Tjällmo  Städ som vi anser gör ett bättre jobb.

Bokutlåning
Biblioteket har en boklåda placerad vid soffgruppen där den som vill kan låna böcker eller sitta ned och läsa.

Investeringar
Vi undersöker möjligheten att få utökat bredbandsstöd för att täcka behovet vid datorkurser.

Utåtriktad information
För att än mer visa att vi finns och vad vi gör, kontaktas lokaltidningarna för reportage.
Vid något tillfälle har vi lyckats med att få MVT att besöka oss.
Länstidningen gjorde ett strålande reportage vid julmarknaden och vi fick god reklam för vår verksamhet.

Vid nationaldagsfirandet den 6 juni vid Göta Hotell deltog föreningen med representanter vid fanborgen.
Styrelsen har skickat in ansökan till Stiftelsen Sveriges Nationaldag om en fana.

Den 3 september var det Marknadsgudstjänst på Svanen. Hela nettot på 870 kr gick till en skola i Kambodja.
Vid julmarknaden den 10 december var Svanen öppen och slutstation för tipspromenaden och det kylslagna vädret gjorde besökarantalet stort med att utnyttja kaffeserveringen. C:a 50 gäster serverades kaffe medan Lennart Lundström underhöll med sång och spel.
Samtidigt var en vernissage i lokalerna där olika hantverkare visade upp sina alster.

På anslagstavlan vid entrén anslår vi bilder från verksamheten och en pärm med ytterligare bilder finns
vid bardisken.

Ekonomi
Ekonomin i föreningen är i balans med god likviditet och visar ett litet överskott på årets budget.

Vår verksamhet bygger helt och hållet på frivilliga krafter och styrelsen vill härmed rikta en tacksamhet till dem som ställt upp på sin fritid. Utan dessa insatser vore det omöjligt att fortsätta. Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år och de frivilliga fyller nu behovet då två nya kommit till under året.

Borensberg i mars 2018
Lars Nyström               Peter Jern                                     Thomas Lundqvist

Maj Bäckström             Lena Emanuelsson            Leif Holm            Tord Johansson