Medlemsmöte oktober 2020

Protokoll från medlemsmöte den 26 oktober 2020 Plats: Svanen
Tid: 18.00 – 20.00
Närvarande: 21 medlemmar.

§1.  Ordförande Göran Svensson hälsar välkommen, presenterar sig och öppnar mötet.

§2.  Dagordningen föredras och fastställs.

§3.  Redogörelse för Covid-19-situationen och vad den innebär för föreningens verksamhet. Vi konstaterar att efter årsmötet i mars har nästan all verksamhet varit vilande fram till augusti månad då det började att lättas på restriktionerna.

§4.  Rapporter:

 • Ekonomi: Kassör Peter Jern intäkter och utgifter från januari till oktober i år och jämför med samma period för år 2019. Det är betydligt lägre omslutning i år än förra året. Dock inte så stor skillnad i balansräkningen, ungefär 10 000 kr minus.
  Den största utgiftsposten är underhållarna och de evenemangen har vi inte haft i år sedan mars månad.  Nu är det inte bara pengar det handlar om utan vårt uppdrag att ha verksamhet för Borensbergarna har vi inte kunnat hålla och det är en stor sorg för oss.
 • Verksamheter under år 2020:
  Birgitta Ilar redogör för de arrangemang som har startat så smått. Bingon och allsången har kommit igång med högst 20 deltagare per gång. Utannonseras via affischering och med förhandsanmälan.
  Vid påsk och midsommar uppvaktades på äldreboendet Husbygården med bl. a tårta.
  Ingen underhållning sedan årsmötet, lättgympan och Hälsocenters stationsträning likaså.
  Kortspelsgruppen kom igång i slutet av augusti och studiecirklar har också startat så smått.

§5.  Frivilliggruppen

Monica Karlsson redogör för gruppens arbetsinsats. Det innebär extraarbete med bla a sprittorkning och några i gruppen har valt att inte ställa upp i nuläget, vilket vi har respekt och förståelse för.  Till våren 2021 behöver gruppen förstärkas med ytterligare frivilliga.

§6.  Kommande program och verksamheter.

Då det är en balansgång hur coronasmittan beter sig är det svårt att planera för något och i nuläget kan vi inte anordna mycket av de traditionella evenemangen vi haft.
Diskussion följer om vad vi ska kunna erbjuda våra medlemmar så småningom och ett förslag är Berättarkafé.

§7.  Investeringar under året.
Inga investeringar har gjorts men ett kylskåp i köket behöver ses över.

§8.  Hemsidan.
På hemsidan sätter vi in reportage och meddelanden om vad som gäller i dessa tider.
Ordföranden rekommenderar att titta där och få vetskap om läget.

§9.  Övriga frågor.
Vi bestämmer att öka till 25 deltagare vid bingon respektive allsången då vi räknar med att kunna hålla distansen mellan deltagarna.

Tomas Lundqvist önskar att kommunen ställer upp med att bygga ett utegym ex vis vid boulebanan. Då kan den som vill träna året runt.

§10.  Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet. Därefter följer en kaffestund och har möjlighet till diskussioner.

Vid protokollet:                                                                                    Justeras:

Tomas Lundqvist                                                                                  Göran Svensson

Sekreterare                                                                                          ordförande