Medlemsmöte sept. 2023

Rapport från medlemsmöte den 4 sept. 2023
Plats: Svanen Tid: 18.00  –  19.45
Närvarande: 23 medlemmar.

23 medlemmar hade slutit upp vilket är det antal vi brukar ha vid våra möten.

  • Ordföranden Göran Svensson hälsade välkommen och öppnade mötet.
  • Peter Jern redovisade det ekonomiska läget. Verksamheten har börjat komma igång ordentligt och det märks också i ekonomin.
  • Frivilliggruppen har fått ytterligare medhjälpare vilket vi tacksamt tar emot.
  • Bland frågorna som diskuterades var om vi ska satsa på HLR-utbildning (HjärtLungRäddning). Inget beslut i frågan och vi avvaktar till vårterminen.
  • En del investeringar har gjorts, bl. a. har kyl/frys renoverats.
  • Medlemsantalet i föreningen är 165 personer och tre föreningar. Hur ska vi locka fler besökare till våra träffar? Styrelsen erbjuder sig att hämta dem som har svårt att ta sig till oss.
Kvällen avslutades med en kaffestund och fortsatta diskussioner.
Text och foto: Tomas Lundqvist
20230904_182259