Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2023:

Styrelsemöten: 16 oktober, 6 november, 4 december. Alla möten hålls kl 15.00 på Svanen.

Medlemsmöte: På Svanen den 4 september med start kl 18.00.