Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2024:

  • 12 augusti
  • 2 september
  • 7 oktober
  • 4 november
  • 2 december

Alla styrelsemöte hålls kl 15.00.