Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för våren 2019:

  • 8 april
  • 13 maj
  • 10 juni

Samtliga möten börjar kl 16.30.