Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för våren 2021:

Styrelsemöten: 1 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni, alla kl 15.00 på Svanen.

Årssmöte: Ännu inte planerat