Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2020:

  • På grund av virusläget så är för närvarande inga styrelsemöten planerade

Samtliga möten börjar kl 16.30.