Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2018:

  • 6 augusti
  • 3 september
  • 1 oktober
  • 12 november
  • 10 december

Samtliga möten börjar kl 16.30.