Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2022:

Styrelsemöten: 8 augusti, 13 september, 3 oktober, 7 november, 5 december. Alla möten hålls kl 15.00 på Svanen.

Medlemsmöte: På Svanen den 5 september med start kl 18.00