Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2020:

Styrelsemöten: 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december, alla kl 15.00 på Svanen.

Medlemsmöte: 26 oktober