Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2021:

Styrelsemöten: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december, alla kl 15.00 på Svanen.

Årsmöte: På Svanen den 27 september med start kl 18.00