Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2020:

  • 21 september kl 15.00. Då kommer också mötestider för resten av året att beslutas.