Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för våren 2023:

Styrelsemöten: 16 januari, 20 februari, 3 april, 15 maj, 5 juni. Alla möten hålls kl 15.00 på Svanen.

Årsmöte: På Svanen den 6 mars med start kl 18.00