Styrelsemöten

Styrelsen har beslutat om följande mötestider för hösten 2019:

  • 9 september
  • 7 oktober
  • 4 november
  • 9 december

Samtliga möten börjar kl 16.30.