Bokning av lokal

Lokalerna bokas genom:
Lena Emanuelsson tel. 0733-92 63 80

_________________________________________________________

Nya prislistan som kommer att gälla från 1 januari 2023.
Prislista 2023