Bli medlem!

Genom att bli medlem i föreningen stöttar du verksamheten och bidrar till att fler aktiviteter kan ingå i programmet.

Årsavgiften är endast 50 kr  per person och 200 kr för förening.

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften på bankgiro: 5366-7614.

Blankett för medlemsansökan hittar du här: Välkommen som medlem

Kom ihåg att ange namn och adress på inbetalningsblanketten!