Verksamhetsplan 2021

Föreningen ser som sin uppgift att:

 • bevara och utveckla möjligheterna till samvaro för pensionärer och daglediga. Verksamheten ska vara religiöst och partipolitiskt obunden.
 • de lokaler som föreningen disponerar, ska hållas tillgängliga för föreningar, grupper, enskilda och organisationer samt vara mötesplats för studiecirklar och andra aktiviteter, privata som offentliga.
 • sträva efter en bred förankring bland invånarna och föreningarna i Borensberg med omnejd.

Intresseföreningen ska så långt de ekonomiska och personella resurserna medger, arbeta med att : 

 • anordna underhållning en gång per månad vår och höst
 • anordna bingo en gång per månad i egen regi
 • lättgymnastik för medlemmar 10 gånger per termin
 • samarbeta med Hälsocenter Motala med stationsträning på Svanen
 • ge ut programblad vår- och hösttermin
 • samarbeta med Väntjänsten
 • serva dem som har verksamhet i lokalerna med fika
 • serva boulespelarna med fika under sommaren
 • Uppvakta de äldre på Husbygården med fika av olika slag vid större högtider.
 • Sommartid: underhållning på innergården.
 • hålla medlemsmöten
 • representera vid nationaldagsfirandet
 • hålla kaffeservering med underhållning vid julmarknaden
 • ha allsångsverksamhet i egen regi
 • kaffeservering vid marknadsgudstjänsten

På grund av pandemisituationen är det ytterst osäkert hur mycket av planerna vi kan genomföra.