Information från styrelsen

Inlagt 2021-09-09

Från styrelsemötet den 6 september:

 • Nästan alla föreningar har nu återkommit med lokalbokningar vilket är mycket glädjande. Bokningsläget är därför på nytt bra.
 • Några nya medlemmar har tillkommit.
 • Folkhälsomyndighetens just nu aktuella regler innebär att Svanen kan ta in 50-60 personer genom viss omplacering av bord.
 • Föreningens egna arrangemang såsom bingo, allsång och artistuppträdande fortsätter att gå enligt gällande program. Annonsering på anslagstavlorna i samhället och listan på hemsidan visar vilka tider som gäller.
 • Lotterierna har tillsvidare tagits bort och ersatts med en entréavgift. Detta för att undvika trängsel.
 • Trimbingon återkommer i vår.
 • Årsmötet kommer att hållas som planerat den 27 september.
 • Och som tidigare är rökning i och utanför Svanen inte tillåten.

Inlagt 2021-08-16

Från styrelsemötet den 9 augusti:

 • Lokalerna är nu öppna för bokning.
 • Möte med frivilliggruppen kommer att hållas den 18 augusti med start kl 17.00.
 • Ett försenat årsmöte för verksamhetsåret 2020 är inplanerat till den 27 september kl 18.00.
 • Program för höstens aktiviteter kommer att sändas ut till medlemmarna. Hur det kan genomföras avgörs dock av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inlagt 2021-05-25

Från styrelsemötet den 24 maj:

 • Trimbingo kommer att genomföras fredagen den 28 maj. Det blir en promenad, med start från Svanen,  på ca 1 km på trottoarer runt Svanen där alla kan vara med. Promenaden avslutas med kaffe om så önskas på Svanen. Tid kl 14 – 16 inklusive tid för kaffe. Enkla priser men motion. Mera information på anslagstavlorna.
  Pris 20 kr per bricka och 20 kr för kaffe med bulle (serveras utomhus).
 • Frivilliggruppen kommer att kallas samman i slutet av augusti (om FHM tillåter en sådan samling). Kallelse kommer att skickas ut.
 • Övriga aktiviteter beslutas vid nästa styrelsemöte den 7 juni.

Inlagt 2021-04-17

Från styrelsemötet den 12 april:

 • Fortfarande gäller enligt FHM:s regler max 8 personer.
 • Vårdcentralen har bokat onsdag-torsdag varje vecka under april, maj och juni (10.00-16.00) med ev förlängning.
 • Till nästa möte ska styrelsen försöka bjuda in tre kommunpolitiker från KD för att inför dom redovisa föreningens verksamhet och höra vad föreningen eventuellt kan få hjälp med.
 • Föreningens verksamhet startar nu upp lite försiktigt med Trimbingo den 7/5, en promenad på ca 1 km på trottoarer runt Svanen där alla kan vara med. Promenaden avslutas med kaffe om så önskas på Svanen. Tid kl 14 – 15 plus tid för kaffe. För närvarande gäller utomhusservering. Enkla priser men motion. Mera information på anslagstavlorna.
 • Bokning av lokaler är möjlig på lediga tider som tidigare.
 • Om vädret blir bra startar allsången på innergården i slutet av maj.

Tunn verksamhet men vad göra?

Ny rapport, om något inte ändras, efter nästa styrelsemöte (flyttat till) den 10 maj.

Inlagt 2021-03-02

Från styrelsemötet den 1 mars:
Ytterligare en månad har gått i tristessens tecken men styrelsemötena rullar på och följande sades på senaste mötet:

 • Styrelsen har kontakt med kommunpolitiker och önskar att det
  byggs ett utegym med tydliga instruktioner i centrala Borensberg.
  Politikerna är positiva till detta och ärendet är skickat till beredning.
 • Vårdcentralen har bokat onsdag-torsdag varje vecka under mars och april (10.00-16.00) med ev förlängning
 • Några grupper har påbörjat eller kommer att påbörja aktiviteter i mars i konf.rum Tranan. Efterfrågan ökar.
 • All användning av Tranan, eller senare alla lokaler, måste bokas. Gäller även Hemtjänstens användning av Tranan. Den som bokat lokalen skall ha den i enlighet med bokningen. Den som bokat ska inte behöva vänta på att någon obokad ska lämna rummet.
 • Fortfarande gäller FHM:s regler om max 8 personer. Ingen servering förekommer.
 • Uteaktiviteter börjar planeras för april, vädret avgör. Alla ska kunna röra på sig i en kort tipsrunda (Trimbingo).
 • Mera information efter nästa styrelsemöte den 12 april.

Inlagt 2021-02-02

Vid styrelsemötet den 1 februari bestämdes tiderna för vårens styrelsemöte (se HÄR) samt att vårens årsmöte tills vidare är inställt. I övrigt inget nytt.

Inlagt 2021-01-10

Vid styrelsemötet den 8 januari beslutades följande:

 1. Svanens matsal är, som tidigare sagts, hyrd av Vårdcentralen från och med 11 januari och hela februari ut för Covid 19-vaccination varje vecka tisdag, onsdag, torsdag mellan kl 10-16. Ingen annan kan därför för närvarande hyra matsalen.
 2. Bokning av Tranan kan ske på måndagar och fredagar dag/kvällstid, övriga dagar från kl 16.30. Helger enligt särskild överenskommelse.
  Enligt den nya pandemilagen får max 8 personer vistas samtidigt i Tranan. Det är vårt ansvar att begränsa antalet.  Servering av kaffe kommer inte att göras. Iordningställande av lokalen efter möte skall tills vidare göras av deltagarna.

Inlagt 2020-12-17

Vid styrelsemötet den 14 december beslutades följande:

 1. Svanen är, som tidigare sagts, stängt tom fredagen den 8 januari 2021 då nästa styrelsemöte hålls.
 2. Från och med 11 januari och hela februari har Vårdcentralen hyrt matsalen för Covid 19-vaccination varje vecka tisdag, onsdag, torsdag mellan kl 10-16. Eventuellt kommer förlängning att behövas.
 3. En uteaktivitet planeras till den 5 januari på Innergården med korvgrillning, trimbingopromenad och ev. musik. Meddelas senare om den kommer att kunna genomföras.
 4. Försök ska göras att öppna våra lokaler för mötesverksamhet under januari, under de tider som lokalen inte hyrs av Vårdcentralen.
 5. Styrelsen önskar alla medlemmar en bra och God Jul.

Inlagt 2020-09-26

Vid styrelsemötet den 21 september beslutades följande:

 1. Intresseföreningen Svanen ska försöka genomföra en allsång torsdagen den 8 oktober. Antalet deltagare begränsas till 50 personer genom att man måste föranmäla sig till Birgitta Ilar telefon 070-604 16 07 eller mail ilar@boremail.com.  På så vis garderar vi oss mot att inte behöva avvisa någon, samtidigt som vi har koll på vilka som varit där, om smittan skulle komma.
 2. Bingo i matsalen ska också försöka startas den 14 oktober, med samma regler som för allsången, dock anmälan till Leif Holm, tel 070-365 52 60 eller mail l.holm78/@gmail.com.  Sedvanlig annonsering kommer att ske.
 3. Tider för styrelsemöten beslutades till: 19 oktober, 16 november, 14 december och alla kl 15.00 på Svanen.
 4. Medlemsmöte 26 oktober.
 5. Underhållningen den 23 oktober är inställd.
 6. Vårdcentralen har bokat matsalen tis-ons-tors klockan 10-15 för vaccination mot influensa vecka 45-46-47-48 (stör inte vår övriga verksamhet).
 7. Hälsocenters cirkelträning inställd under hösten, liksom vår lättgympa.