Information från styrelsen

Inlagt 2024-05-07

Från styrelsemötet den 6 maj:

 • Verksamheten ger en sund ekonomi med ett litet plus
 •  Lättgympan avslutas för våren den 16 maj
 • Vårens sista underhållning är den 24 maj då Lennart Lundström underhåller
 • Föreningen behöver någon/några till Nationaldagsfirandet vid Göta hotell som  fanbärare/-hållare. Kontakta ordf. Göran Svensson på tel. 0702303684
 • På torsdagar kommer det att vara Trimbingo, med början 20 juni, och sedan 27 juni, 1 augusti och 8 augusti,  alltid på torsdagar kl 14 00. Utomhusfika då vädret så tillåter. Monica, Peter och Leif är ansvariga
  För den som inte vet vad Trimbingo är – kom den 20:e juni och prova på! Välkomna!
 • OBS nästa styrelsemöte 27 maj kl 1500

Inlagt 2024-04-18

Från styrelsemötet den 15 april:

 • Föreningens prislistor/avgifter ligger kvar på nuvarande nivå, trots den erhållna hyreshöjningen.
 • Kurator Susanne Adler från Region Östergötland har besökt styrelsen. Hon ville höra om vår verksamhet för äldre och ensamma.
 • Vaccinationen är över för våren. Kan bli fortsättning i höst.
 • Inget Öppet Hus i vår, satsar istället på 25-års jubileet nästa vår.
 • Eu-valets tider är nu bokade. Har bokat alla våra lokaler i slutet må maj.
 • Föreningen kommer att försöka medverka vid årets nationaldagsfirande under förutsättning att några medlemmar kan ställa upp.

Inlagt 2024-01-18

Från styrelsemötet den 15 januari:

 • Eu-valets tider är nu bokade. Har bokat alla våra lokaler.
 • Budgeten släpar pga ingen info om hyreshöjning från Platen.
 • Verksamhetsplanen för 2024 är klar.
 • Våra egna arrangemang har haft ca 1200 besökare under 2023, övriga hyresgäster ungefär samma antal. Bra jobbat!
 • Hur ska vi få/värva  fler medlemmar?

Inlagt 2023-12-10

Från styrelsemötet den 4 december:

 • Verksamhetsbidraget från kommunen sänks för nästa år. Översyn krävs därför av våra kostnader framöver.
 • Vaccinationen är nu avslutad för året. Eventuellt kommer en ny period i vår.
 • Populära ”Lättgympan” har terminsavslutning den 8 december.
 • Vårens styrelsemöten: 15 januari, 20 februari, 6 mars, 15 maj och 5 juni. Årsmötet planeras till den 4 april.
 • Hösten verksamhet avslutas med Allsång på Luciadagen den13/12.
 • Den 16 december tar verksamheten på Svanen julledigt fram till den 8 januari 2024.Intresseföreningen Svanen önskar alla en
  God Jul och Ett Gott Nytt År!

Inlagt 2023-11-12

Från styrelsemötet den 6 november:

 • Vaccinationen startar den 7 november.
 • Intresseföreningen Svanen blir 25 år i november 2024. Peter har hittat ett protokoll från november 1999, med överenskommelse med Motala kommun.
 • Vårens program fastställt.
 • Diskuterat brandsäkerhet, vi uppfyller kraven.

Inlagt 2023-10-17

Från styrelsemötet den 16 oktober:

 • Diskuterade hur vi ska öka antalet deltagare till allsången, bingon  och våra  artistframträdande, hur når vi ut till flera?
 • Den 4:e oktober var socialnämdens ordförande Charlotte Widegren inbjuden till oss för information om verksamheten. Ett positivt möte.
 • Vaccination i våra lokaler startar v-45.
 • Vårens program i stort klart.
 • Förtidsröstning till EU-valet sker v 22-23 2024, alla lokaler är då bokade.
 • Frågan om betalning via swish bordlades till nästa år. Kostnaderna ska utredas.
 • Nästa styrelsemöte 6 november kl 1500.

Inlagt 2023-08-16

Från styrelsemötet den 14 augusti:

 •  Bokningar från olika föreningar och andra har börjat inkomma.
 •  Volontärträff för frivilliggruppen hålls den 22/8  9.30, styrelsen inbjuden.
 • Medlemsmöte 4 sept 1800. Alla välkomna.
 • Styrelsemöten 16/10; 6/11; 4/12. kl 1500 
 • Birgitta Ilar vill ha förslag på artister under våren (obs).
 • Förberedelse för bidragsansökan har börjat.

Inlagt 2023-08-02

Intresseföreningen Svanen har fått förtroendet av Borensbergs Hembygdsförening att ställa ut en modell av motorvagnen Ankan. Modellen är tillverkad av Karl-Axel Neiglick i skalan 1:28 och är absolut skalenlig.

Vid en enkel cermoni 1 augusti avtäcktes modellen tillsammans med Hembygdsföreningens styrelse samt ett antal intresserade.

Inlagt 2023-06-26

Från styrelsemötet den 12 juni:

 • Ekonomin går enligt plan.
 • Föreningen medverkade i fanborgen under Nationaldagsfirandet.
 • Nytt bokföringsprogram måste anskaffas/förnya då det gamla inte går att uppdatera.
 • Modell av rälsbussen Ankan kommer att sättas upp.
 • Höstprogrammet är klart.
 • Finns det intresse för HLR-kurs (Hjärt-Lung-Räddning) i höst?
  Vi har stängt för semester under juli och del av augusti.

Inlagt 2023-05-17

Från styrelsemötet den 15 maj:

 • Ekonomin är (som sig bör) något bättre än före covid-19-pandemin, flera nya föreningar hittar till oss. 
 • Lättgympan har avslutat våren med 18 deltagare, riktigt bra!
 • Sista underhållningen är den 26 maj då Langkvintetten från Mjölby underhåller med ”melodier man minns”.
 • Trimbingo  den 2 juni 14.00-16.00.
 • Tomas L representerar oss på nationaldagen, vill flera vara med så samling kl 14.30 vid Göta Hotell.
 • Nya vaccinationer är på gång igen.
 • En ny medlem till frivilliggruppen hälsar vi välkommen till hösten.
 • Från hösten kommer vi att utesluta Digestivekexen men behåller Finn Crisp. Lättare hantering med färre sorter.
 • Under juli månad är Svanens verksamhet stängd.