Information från styrelsen

Inlagt 2022-09-22

Från styrelsemötet den 13 september:

 • Lättgympan har kommit igång bra.
 • Covidvaccinationerna är igång på nytt.
 • Vi kommer inte att kunna servera specialkost i fortsättningen (gluten och laktosfritt).
 • Övriga arrangemang har bra anslutning.
 • Föreningen har haft besök av socialnämndens ordförande Mats Andersson.

Inlagt 2022-08-16

Från styrelsemötet den 8 augusti:

 • Vi ska ta upp Trimbingon igen med start den16/9 kl 13-15. Ska försöka få till lättsam samvaro med musik av vem som helst som kan spela eller sjunga, alla förmågor är välkomna (borde finnas många i Borensberg). Kaffe med bulle om man så vill. 
 • Till allsången ska vi prova med musikquiss, med pris gratis nästa allsång, (testar två ggr).
 • Från årsskiftet ser vi oss tvugna till att höja priserna på lokalhyra osv. Förslag: stora salen höjs till 300:- (200:- idag) och enskilt bord till 30:- (25:- idag). Redan nu ska vi spara på allt vi kan.
 • Medlemsmöte 5:e september enligt program.
 • Vi ska försöka få till en dialog med socialnämden om vår verksamhet, Tomas kontaktar.
 • Förtidsröstning kommer att ske i våra lokaler under september.  
 • Höstens program är utsänt.
 • Höstens styrelsemöten: 13/9, 3/10, 7/11, 5/12 Alla kl 1500-

Vi vet inget om marknadsgudtjänst eller vaccinationer. Söker som vanligt fler volontärer.

Inlagt 2022-05-25

Från styrelsemötet den 23 maj, kort rapport:

 • Vi har fått Margita Dahlqvist till frivilligruppen, glädjande och hjärtligt välkommen Margita.
 • Tomas representerar föreningen på nationaldagen vid Göta Hotell. 
 • Två trimbingo ska köras under juni.
 • Höstens program är klart, kommer på hemsidan och i programbladet i augusti.
 • Vi söker någon som vill/kan hjälpa till med inköp av lotterivinster.
 • Vi stänger för sommaren från den 16 juni till 26 augusti (allsång). Planerar för en ”Kickoff” i augusti.
 • Nästa styrelsemöte 1 augusti kl 1500.

Inlagt 2022-04-05

Från styrelsemötet den 4 april, kort rapport:

 • Föreningen har nu äntligen fått en ledare till lättgympan vilken därmed kan mjukstarta den 28 april kl 10.00. Ytterligare två tider är bestämda, den 5 och 12 maj, samma tid.
 • Frivilliggruppen är i stort behov av komplettering. Intresserade ombeds kontakta Monica Karlsson.

Inlagt 2022-03-08

Från styrelsemötet den 7 mars, kort rapport:

 • Bokningstrycket är mycket högt, i princip fullbokat under mars, många årsmöten.
 • Fler behöves till frivilliggruppen.
 • Ekonomin går bra för närvarande tack vare alla bokningar.
 • Takprojektor till Svanen (matsalen) är godkänt av styrelsen.
 • Vårdcentralen har fortfarande Drop in-vaccinationer, flera på kvällstid.
 • Öppet hus den 7 maj kommer att genomföras, egna förmågor ställer då ut/informerar om sin verksamhet.
 • Alla medlemmar – glöm inte årsmötet den 14 mars kl 1800 på Svanen!

Inlagt 2022-02-08

Från styrelsemötet den 7 februari, kort rapport:

 • Programbladet är utsänt till medlemmarna, fler finns att få på Svanen.
 • Offert på takhängd projektor har begärts av BoreNet, ej inkommit ännu.
 • Frivilliggruppen består av 8 personer, finns plats för flera.
 • Coronarestriktionerna tas bort helt 9/2.
 • Trycket på bokningen av lokalerna ökar.
 • Planeringen för ”Öppet Hus” börjar ta form; förslag till datum lördag 7 maj kl  1100-1500. Våra stadigvarande hyresgäster skall tillfrågas om de vill medverka och visa vad dom gör. Trimbingo och ”prova på” Boule är föreslaget, underhållning av egna förmågor, mer info kommer. 
 • Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 7/3. 

Inlagt 2022-01-25

Från styrelsemötet den 24 januari:

 • Ekonomin är under kontroll.
 • Årsmötet är slutligt bestämt till den 14/3 på Svanen.
 • Valberedningen söker medarbetare till styrelse och till frivilliggruppen.
 • Vår egen verksamhet ligger nere under januari men vi ska försöka köra vårens program från och med februari.
 • Det är glädjande att nya föreningar har tillkommit. Noggrannhet krävs  vid bokning vad gäller tid och datum.
 • Föreningen planerar för ”Öppet hus” framåt våren under vilken våra hyresgäster och vår egen verksamhet ska ställas ut. (Ska fungera som omstart efter pandemin inför hösten, om pandemin har ebbat ut). Information kommer.

Inlagt 2022-01-17
Från styrelsen 17 januari:
Tyvärr måste vi återigen ställa in all vår verksamhet på grund av covid 19. Besluter gäller från idag och hela januari ut. Hur vi gör efter det återkommer vi om.


Inlagt 2021-12-12

Från styrelsemötet den 6 december:

 • Vårdcentralen har bokat 15 dec för Covid-vaccination. Ev kan flera tillfällen komma under vårt juluppehåll.
 • Vårprogrammet är klart.
 • Ekonomiskt börjar vi komma framåt igen även om det är långt till 2019:s nivå.
 • Årsmötet blir den 14 mars.
 • Namnet ”Matsalen” förknippas med matservering vilket inte är bra. En namnändring diskuteras därför. Förslag? Bör vara simfågelnamn.
 • ”Nya” föreningar har bokat lokaler i vår, glädjande.
 • Som tradition bjuder Intresseföreningen Husbygårdens gäster på tårta till jul.
 • Fler medlemmar önskas till föreningen, gärna yngre.
 • Nästa styrelsemöte blir den 17 januari kl 15.00.

Inlagt 2021-11-04

Från styrelsemötet den 1 november:

 • Verksamheten är nu i full gång och uthyrningen har ökat markant under oktober. Det gör att ekonomin nu är på plus och täcker löpande kostnader.
 • I januari-februari planeras en skärmutställning för släktforskning utanför matsalen.
 • Vårens planeringen för våra egna verksamheter är i stort sett klar men lättgympaledare sökes.
 • Söker även styrelseledamöter och några till frivilliggruppen.
 • MYCKET VIKTIGT att dörrarna är låsta med nyckel när lokalerna är tomma på kvällar och nätter. Det har förekommit att bara automatöppningen stängts av.

Nästa styrelsemöte 6 december

Inlagt 2021-10-06

Från styrelsemötet den 4 oktober:

 • Vårdcentralen kommer att hyra för vaccination spruta 3 för 80+ och andra med behov. Drop-in 27/10 15-18.
 • Ekonomin börjar att röra sig åt rätt håll men fortfarande lägre intäkter än före pandemin.
 • Alla coronarestriktioner är nu borttagna.
 • Styrelsen har gjort studiebesök i Skänninge och idrottsplatsens nya utegym. Konstaterades att det var inte för vår åldersgrupp, avsett för idrottsfolk.
 • Planerar för en skärmutställning i vår om släktforskning.
 • Våra funderingar kring hjärtstartare har avförts ur agendan. Finns flera runtomkring.
 • Styrelsen tar gärna emot synpunkter och förslag.

Inlagt 2021-09-09

Från styrelsemötet den 6 september:

 • Nästan alla föreningar har nu återkommit med lokalbokningar vilket är mycket glädjande. Bokningsläget är därför på nytt bra.
 • Några nya medlemmar har tillkommit.
 • Folkhälsomyndighetens just nu aktuella regler innebär att Svanen kan ta in 50-60 personer genom viss omplacering av bord.
 • Föreningens egna arrangemang såsom bingo, allsång och artistuppträdande fortsätter att gå enligt gällande program. Annonsering på anslagstavlorna i samhället och listan på hemsidan visar vilka tider som gäller.
 • Lotterierna har tillsvidare tagits bort och ersatts med en entréavgift. Detta för att undvika trängsel.
 • Trimbingon återkommer i vår.
 • Årsmötet kommer att hållas som planerat den 27 september.
 • Och som tidigare är rökning i och utanför Svanen inte tillåten.

Inlagt 2021-08-16

Från styrelsemötet den 9 augusti:

 • Lokalerna är nu öppna för bokning.
 • Möte med frivilliggruppen kommer att hållas den 18 augusti med start kl 17.00.
 • Ett försenat årsmöte för verksamhetsåret 2020 är inplanerat till den 27 september kl 18.00.
 • Program för höstens aktiviteter kommer att sändas ut till medlemmarna. Hur det kan genomföras avgörs dock av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inlagt 2021-05-25

Från styrelsemötet den 24 maj:

 • Trimbingo kommer att genomföras fredagen den 28 maj. Det blir en promenad, med start från Svanen,  på ca 1 km på trottoarer runt Svanen där alla kan vara med. Promenaden avslutas med kaffe om så önskas på Svanen. Tid kl 14 – 16 inklusive tid för kaffe. Enkla priser men motion. Mera information på anslagstavlorna.
  Pris 20 kr per bricka och 20 kr för kaffe med bulle (serveras utomhus).
 • Frivilliggruppen kommer att kallas samman i slutet av augusti (om FHM tillåter en sådan samling). Kallelse kommer att skickas ut.
 • Övriga aktiviteter beslutas vid nästa styrelsemöte den 7 juni.

Inlagt 2021-04-17

Från styrelsemötet den 12 april:

 • Fortfarande gäller enligt FHM:s regler max 8 personer.
 • Vårdcentralen har bokat onsdag-torsdag varje vecka under april, maj och juni (10.00-16.00) med ev förlängning.
 • Till nästa möte ska styrelsen försöka bjuda in tre kommunpolitiker från KD för att inför dom redovisa föreningens verksamhet och höra vad föreningen eventuellt kan få hjälp med.
 • Föreningens verksamhet startar nu upp lite försiktigt med Trimbingo den 7/5, en promenad på ca 1 km på trottoarer runt Svanen där alla kan vara med. Promenaden avslutas med kaffe om så önskas på Svanen. Tid kl 14 – 15 plus tid för kaffe. För närvarande gäller utomhusservering. Enkla priser men motion. Mera information på anslagstavlorna.
 • Bokning av lokaler är möjlig på lediga tider som tidigare.
 • Om vädret blir bra startar allsången på innergården i slutet av maj.

Tunn verksamhet men vad göra?

Ny rapport, om något inte ändras, efter nästa styrelsemöte (flyttat till) den 10 maj.

Inlagt 2021-03-02

Från styrelsemötet den 1 mars:
Ytterligare en månad har gått i tristessens tecken men styrelsemötena rullar på och följande sades på senaste mötet:

 • Styrelsen har kontakt med kommunpolitiker och önskar att det
  byggs ett utegym med tydliga instruktioner i centrala Borensberg.
  Politikerna är positiva till detta och ärendet är skickat till beredning.
 • Vårdcentralen har bokat onsdag-torsdag varje vecka under mars och april (10.00-16.00) med ev förlängning
 • Några grupper har påbörjat eller kommer att påbörja aktiviteter i mars i konf.rum Tranan. Efterfrågan ökar.
 • All användning av Tranan, eller senare alla lokaler, måste bokas. Gäller även Hemtjänstens användning av Tranan. Den som bokat lokalen skall ha den i enlighet med bokningen. Den som bokat ska inte behöva vänta på att någon obokad ska lämna rummet.
 • Fortfarande gäller FHM:s regler om max 8 personer. Ingen servering förekommer.
 • Uteaktiviteter börjar planeras för april, vädret avgör. Alla ska kunna röra på sig i en kort tipsrunda (Trimbingo).
 • Mera information efter nästa styrelsemöte den 12 april.

Inlagt 2021-02-02

Vid styrelsemötet den 1 februari bestämdes tiderna för vårens styrelsemöte (se HÄR) samt att vårens årsmöte tills vidare är inställt. I övrigt inget nytt.

Inlagt 2021-01-10

Vid styrelsemötet den 8 januari beslutades följande:

 1. Svanens matsal är, som tidigare sagts, hyrd av Vårdcentralen från och med 11 januari och hela februari ut för Covid 19-vaccination varje vecka tisdag, onsdag, torsdag mellan kl 10-16. Ingen annan kan därför för närvarande hyra matsalen.
 2. Bokning av Tranan kan ske på måndagar och fredagar dag/kvällstid, övriga dagar från kl 16.30. Helger enligt särskild överenskommelse.
  Enligt den nya pandemilagen får max 8 personer vistas samtidigt i Tranan. Det är vårt ansvar att begränsa antalet.  Servering av kaffe kommer inte att göras. Iordningställande av lokalen efter möte skall tills vidare göras av deltagarna.

Inlagt 2020-12-17

Vid styrelsemötet den 14 december beslutades följande:

 1. Svanen är, som tidigare sagts, stängt tom fredagen den 8 januari 2021 då nästa styrelsemöte hålls.
 2. Från och med 11 januari och hela februari har Vårdcentralen hyrt matsalen för Covid 19-vaccination varje vecka tisdag, onsdag, torsdag mellan kl 10-16. Eventuellt kommer förlängning att behövas.
 3. En uteaktivitet planeras till den 5 januari på Innergården med korvgrillning, trimbingopromenad och ev. musik. Meddelas senare om den kommer att kunna genomföras.
 4. Försök ska göras att öppna våra lokaler för mötesverksamhet under januari, under de tider som lokalen inte hyrs av Vårdcentralen.
 5. Styrelsen önskar alla medlemmar en bra och God Jul.

Inlagt 2020-09-26

Vid styrelsemötet den 21 september beslutades följande:

 1. Intresseföreningen Svanen ska försöka genomföra en allsång torsdagen den 8 oktober. Antalet deltagare begränsas till 50 personer genom att man måste föranmäla sig till Birgitta Ilar telefon 070-604 16 07 eller mail ilar@boremail.com.  På så vis garderar vi oss mot att inte behöva avvisa någon, samtidigt som vi har koll på vilka som varit där, om smittan skulle komma.
 2. Bingo i matsalen ska också försöka startas den 14 oktober, med samma regler som för allsången, dock anmälan till Leif Holm, tel 070-365 52 60 eller mail l.holm78/@gmail.com.  Sedvanlig annonsering kommer att ske.
 3. Tider för styrelsemöten beslutades till: 19 oktober, 16 november, 14 december och alla kl 15.00 på Svanen.
 4. Medlemsmöte 26 oktober.
 5. Underhållningen den 23 oktober är inställd.
 6. Vårdcentralen har bokat matsalen tis-ons-tors klockan 10-15 för vaccination mot influensa vecka 45-46-47-48 (stör inte vår övriga verksamhet).
 7. Hälsocenters cirkelträning inställd under hösten, liksom vår lättgympa.