Information från styrelsen

Inlagt 2021-01-10

Vid styrelsemötet den 8 januari beslutades följande:

 1. Svanens matsal är, som tidigare sagts, hyrd av Vårdcentralen från och med 11 januari och hela februari ut för Covid 19-vaccination varje vecka tisdag, onsdag, torsdag mellan kl 10-16. Ingen annan kan därför för närvarande hyra matsalen.
 2. Bokning av Tranan kan ske på måndagar och fredagar dag/kvällstid, övriga dagar från kl 16.30. Helger enligt särskild överenskommelse.
  Enligt den nya pandemilagen får max 8 personer vistas samtidigt i Tranan. Det är vårt ansvar att begränsa antalet.  Servering av kaffe kommer inte att göras. Iordningställande av lokalen efter möte skall tills vidare göras av deltagarna.

Inlagt 2020-12-17

Vid styrelsemötet den 14 december beslutades följande:

 1. Svanen är, som tidigare sagts, stängt tom fredagen den 8 januari 2021 då nästa styrelsemöte hålls.
 2. Från och med 11 januari och hela februari har Vårdcentralen hyrt matsalen för Covid 19-vaccination varje vecka tisdag, onsdag, torsdag mellan kl 10-16. Eventuellt kommer förlängning att behövas.
 3. En uteaktivitet planeras till den 5 januari på Innergården med korvgrillning, trimbingopromenad och ev. musik. Meddelas senare om den kommer att kunna genomföras.
 4. Försök ska göras att öppna våra lokaler för mötesverksamhet under januari, under de tider som lokalen inte hyrs av Vårdcentralen.
 5. Styrelsen önskar alla medlemmar en bra och God Jul.

Inlagt 2020-09-26

Vid styrelsemötet den 21 september beslutades följande:

 1. Intresseföreningen Svanen ska försöka genomföra en allsång torsdagen den 8 oktober. Antalet deltagare begränsas till 50 personer genom att man måste föranmäla sig till Birgitta Ilar telefon 070-604 16 07 eller mail ilar@boremail.com.  På så vis garderar vi oss mot att inte behöva avvisa någon, samtidigt som vi har koll på vilka som varit där, om smittan skulle komma.
 2. Bingo i matsalen ska också försöka startas den 14 oktober, med samma regler som för allsången, dock anmälan till Leif Holm, tel 070-365 52 60 eller mail l.holm78/@gmail.com.  Sedvanlig annonsering kommer att ske.
 3. Tider för styrelsemöten beslutades till: 19 oktober, 16 november, 14 december och alla kl 15.00 på Svanen.
 4. Medlemsmöte 26 oktober.
 5. Underhållningen den 23 oktober är inställd.
 6. Vårdcentralen har bokat matsalen tis-ons-tors klockan 10-15 för vaccination mot influensa vecka 45-46-47-48 (stör inte vår övriga verksamhet).
 7. Hälsocenters cirkelträning inställd under hösten, liksom vår lättgympa.