Information från styrelsen

Inlagt 2023-05-17

Från styrelsemötet den 15 maj:

 • Ekonomin är (som sig bör) något bättre än före covid-19-pandemin, flera nya föreningar hittar till oss. 
 • Lättgympan har avslutat våren med 18 deltagare, riktigt bra!
 • Sista underhållningen är den 26 maj då Langkvintetten från Mjölby underhåller med ”melodier man minns”.
 • Trimbingo  den 2 juni 14.00-16.00.
 • Tomas L representerar oss på nationaldagen, vill flera vara med så samling kl 14.30 vid Göta Hotell.
 • Nya vaccinationer är på gång igen.
 • En ny medlem till frivilliggruppen hälsar vi välkommen till hösten.
 • Från hösten kommer vi att utesluta Digestivekexen men behåller Finn Crisp. Lättare hantering med färre sorter.
 • Under juli månad är Svanens verksamhet stängd.

Inlagt 2023-04-05

Från styrelsemötet den 3 april:

 • Ett högt bokningstryck innebär att ekonomin går bra, men innebär belastning på frivilliggruppen.
 • Vi ser en ökande trend av besökare på våra egna arrangemang, och också ett ökande antal medlemmar  till Intresseföreningen.
 • Den 29 april är det Öppet Hus från11-15 på Svanen. Det blir utställning av hantverk och konst samt visning av verksamheten. Lennart Lundström underhåller från kl 12 och trimbingo blir det för den som vill röra på sig eller bara vill fika.
 • Underhållare för hösten är i stort klart.
 • Verksamheten går enligt plan.

Inlagt 2023-02-25

Från styrelsemötet den 20 februari:

 • Budget för 2023 ser ut att gå runt med ett litet överskott.
 • Lättgympan har fått ökar antal deltagare, närmar sig 20 pers./gång. Glädjande!
 • Övriga aktiviteter ökar i sådan takt att vi är nära det berömda taket. Vi måste få fler volontärer till hjälp.
 • Höstprogrammet börjar ta form men vi behöver hjälp med förslag på underhållare. Kontakta Birgitta Ilar med dina förslag.
 • Vi ska genomföra vårt Öppna Hus den 29 april som planerat, trots andra aktiviteter i samhället den dagen. Utställning med våra egna och externa utställare, konst och hantverk.

Inlagt 2023-01-18

Från styrelsemötet den 16 januari:

 • Trots stora investeringar (projektor och reparation av kylskåp) så har föreningen ett litet överskott i ekonomin för 2022.
 • Planering pågår för öppet hus den 29 april.
 • Deltagande i kommunens ”Hitta ut”-projekt planeras till våren.
 • Helgbokning av våra lokaler skall tas upp till beslut och ansvarig för öppna-stänga, skall finnas innan bokning.
 • En Facebook-grupp under namnet ”Intresseföreningen Svanen Borensberg” har startats, med ordföranden Göran Svensson som ansvarig.  Även en kontakt med Facebookgruppen ”Borensbergs Nytt” har skapats.
 • Verksamhetsplanen för 2023 är fastställd.

Inlagt 2022-12-08

Från styrelsemötet den 5 december:

 • Ekonomin är idag under kontroll, men viss oro finns för nästa år.
 • Beslutade att höja entréavgiften för artistunderhållning och allsång till 50:- från och med årsskiftet. (Vet ännu inte hur stor hyreshöjning det blir).
 • Besöksantalet har under hösten varit vikande. Det är många arrangemang i samhället som kolliderar, hur ska vi samordna detta?
 • Verksamheten är stängd under tiden 16 december till och med 8 januari 2023.
 • Beslutade om kommande styrelsemöten år 2023 vilka blir: 16 januari, 20 februari, 3 april, 15 maj, 5 juni. Samtliga på Svanen kl. 15.00
 • Årsmötet beslutades till den 6 mars kl 18.00.

Inlagt 2022-11-09

Från styrelsemötet den 7 november:

 • Ny prislista fastställd som kommer att gälla from 1 jan 2023. Helgbokning har tillkommit. Priserna kan komma att behöva justeras om kostnaderna ökar mer än beräknat. Se nya listan HÄR.
 • Gympagruppen har avslutning 8 december.
 • Vaccinationerna är i full gång.
 • Bokningar för nästa år börjar komma in, först gäller, inga ändringar i efterhand (ingen förtur för någon).

Inlagt 2022-10-04

Från styrelsemötet den 3 oktober:

 • Vaccinationerna för ”vanliga” influensan startar i november.
 • Från och med årsskiftet kommer nya prislistor på hyror och förplägnad.
 • Hög verksamhet i lokalerna, var noga med bokningarna och kontakta Lena Emanuelsson vid all verksamhet.
 • Möte med frivilliggruppen den 8 november. Finns det någon som är intresserad av att komma med, kontakta Monica Karlsson.

Inlagt 2022-09-22

Från styrelsemötet den 13 september:

 • Lättgympan har kommit igång bra.
 • Covidvaccinationerna är igång på nytt.
 • Vi kommer inte att kunna servera specialkost i fortsättningen (gluten och laktosfritt).
 • Övriga arrangemang har bra anslutning.
 • Föreningen har haft besök av socialnämndens ordförande Mats Andersson.

Inlagt 2022-08-16

Från styrelsemötet den 8 augusti:

 • Vi ska ta upp Trimbingon igen med start den16/9 kl 13-15. Ska försöka få till lättsam samvaro med musik av vem som helst som kan spela eller sjunga, alla förmågor är välkomna (borde finnas många i Borensberg). Kaffe med bulle om man så vill. 
 • Till allsången ska vi prova med musikquiss, med pris gratis nästa allsång, (testar två ggr).
 • Från årsskiftet ser vi oss tvugna till att höja priserna på lokalhyra osv. Förslag: stora salen höjs till 300:- (200:- idag) och enskilt bord till 30:- (25:- idag). Redan nu ska vi spara på allt vi kan.
 • Medlemsmöte 5:e september enligt program.
 • Vi ska försöka få till en dialog med socialnämden om vår verksamhet, Tomas kontaktar.
 • Förtidsröstning kommer att ske i våra lokaler under september.  
 • Höstens program är utsänt.
 • Höstens styrelsemöten: 13/9, 3/10, 7/11, 5/12 Alla kl 1500-

Vi vet inget om marknadsgudtjänst eller vaccinationer. Söker som vanligt fler volontärer.

Inlagt 2022-05-25

Från styrelsemötet den 23 maj, kort rapport:

 • Vi har fått Margita Dahlqvist till frivilligruppen, glädjande och hjärtligt välkommen Margita.
 • Tomas representerar föreningen på nationaldagen vid Göta Hotell. 
 • Två trimbingo ska köras under juni.
 • Höstens program är klart, kommer på hemsidan och i programbladet i augusti.
 • Vi söker någon som vill/kan hjälpa till med inköp av lotterivinster.
 • Vi stänger för sommaren från den 16 juni till 26 augusti (allsång). Planerar för en ”Kickoff” i augusti.
 • Nästa styrelsemöte 1 augusti kl 1500.

Inlagt 2022-04-05

Från styrelsemötet den 4 april, kort rapport:

 • Föreningen har nu äntligen fått en ledare till lättgympan vilken därmed kan mjukstarta den 28 april kl 10.00. Ytterligare två tider är bestämda, den 5 och 12 maj, samma tid.
 • Frivilliggruppen är i stort behov av komplettering. Intresserade ombeds kontakta Monica Karlsson.

Inlagt 2022-03-08

Från styrelsemötet den 7 mars, kort rapport:

 • Bokningstrycket är mycket högt, i princip fullbokat under mars, många årsmöten.
 • Fler behöves till frivilliggruppen.
 • Ekonomin går bra för närvarande tack vare alla bokningar.
 • Takprojektor till Svanen (matsalen) är godkänt av styrelsen.
 • Vårdcentralen har fortfarande Drop in-vaccinationer, flera på kvällstid.
 • Öppet hus den 7 maj kommer att genomföras, egna förmågor ställer då ut/informerar om sin verksamhet.
 • Alla medlemmar – glöm inte årsmötet den 14 mars kl 1800 på Svanen!