Information från styrelsen

Inlagt 2023-11-12

Från styrelsemötet den 6 november:

 • Vaccinationen startar den 7 november.
 • Intresseföreningen Svanen blir 25 år i november 2024. Peter har hittat ett protokoll från november 1999, med överenskommelse med Motala kommun.
 • Vårens program fastställt.
 • Diskuterat brandsäkerhet, vi uppfyller kraven.

Inlagt 2023-10-17

Från styrelsemötet den 16 oktober:

 • Diskuterade hur vi ska öka antalet deltagare till allsången, bingon  och våra  artistframträdande, hur når vi ut till flera?
 • Den 4:e oktober var socialnämdens ordförande Charlotte Widegren inbjuden till oss för information om verksamheten. Ett positivt möte.
 • Vaccination i våra lokaler startar v-45.
 • Vårens program i stort klart.
 • Förtidsröstning till EU-valet sker v 22-23 2024, alla lokaler är då bokade.
 • Frågan om betalning via swish bordlades till nästa år. Kostnaderna ska utredas.
 • Nästa styrelsemöte 6 november kl 1500.

Inlagt 2023-08-16

Från styrelsemötet den 14 augusti:

 •  Bokningar från olika föreningar och andra har börjat inkomma.
 •  Volontärträff för frivilliggruppen hålls den 22/8  9.30, styrelsen inbjuden.
 • Medlemsmöte 4 sept 1800. Alla välkomna.
 • Styrelsemöten 16/10; 6/11; 4/12. kl 1500 
 • Birgitta Ilar vill ha förslag på artister under våren (obs).
 • Förberedelse för bidragsansökan har börjat.

Inlagt 2023-08-02

Intresseföreningen Svanen har fått förtroendet av Borensbergs Hembygdsförening att ställa ut en modell av motorvagnen Ankan. Modellen är tillverkad av Karl-Axel Neiglick i skalan 1:28 och är absolut skalenlig.

Vid en enkel cermoni 1 augusti avtäcktes modellen tillsammans med Hembygdsföreningens styrelse samt ett antal intresserade.

Inlagt 2023-06-26

Från styrelsemötet den 12 juni:

 • Ekonomin går enligt plan.
 • Föreningen medverkade i fanborgen under Nationaldagsfirandet.
 • Nytt bokföringsprogram måste anskaffas/förnya då det gamla inte går att uppdatera.
 • Modell av rälsbussen Ankan kommer att sättas upp.
 • Höstprogrammet är klart.
 • Finns det intresse för HLR-kurs (Hjärt-Lung-Räddning) i höst?
  Vi har stängt för semester under juli och del av augusti.

Inlagt 2023-05-17

Från styrelsemötet den 15 maj:

 • Ekonomin är (som sig bör) något bättre än före covid-19-pandemin, flera nya föreningar hittar till oss. 
 • Lättgympan har avslutat våren med 18 deltagare, riktigt bra!
 • Sista underhållningen är den 26 maj då Langkvintetten från Mjölby underhåller med ”melodier man minns”.
 • Trimbingo  den 2 juni 14.00-16.00.
 • Tomas L representerar oss på nationaldagen, vill flera vara med så samling kl 14.30 vid Göta Hotell.
 • Nya vaccinationer är på gång igen.
 • En ny medlem till frivilliggruppen hälsar vi välkommen till hösten.
 • Från hösten kommer vi att utesluta Digestivekexen men behåller Finn Crisp. Lättare hantering med färre sorter.
 • Under juli månad är Svanens verksamhet stängd.

Inlagt 2023-04-05

Från styrelsemötet den 3 april:

 • Ett högt bokningstryck innebär att ekonomin går bra, men innebär belastning på frivilliggruppen.
 • Vi ser en ökande trend av besökare på våra egna arrangemang, och också ett ökande antal medlemmar  till Intresseföreningen.
 • Den 29 april är det Öppet Hus från11-15 på Svanen. Det blir utställning av hantverk och konst samt visning av verksamheten. Lennart Lundström underhåller från kl 12 och trimbingo blir det för den som vill röra på sig eller bara vill fika.
 • Underhållare för hösten är i stort klart.
 • Verksamheten går enligt plan.

Inlagt 2023-02-25

Från styrelsemötet den 20 februari:

 • Budget för 2023 ser ut att gå runt med ett litet överskott.
 • Lättgympan har fått ökar antal deltagare, närmar sig 20 pers./gång. Glädjande!
 • Övriga aktiviteter ökar i sådan takt att vi är nära det berömda taket. Vi måste få fler volontärer till hjälp.
 • Höstprogrammet börjar ta form men vi behöver hjälp med förslag på underhållare. Kontakta Birgitta Ilar med dina förslag.
 • Vi ska genomföra vårt Öppna Hus den 29 april som planerat, trots andra aktiviteter i samhället den dagen. Utställning med våra egna och externa utställare, konst och hantverk.

Inlagt 2023-01-18

Från styrelsemötet den 16 januari:

 • Trots stora investeringar (projektor och reparation av kylskåp) så har föreningen ett litet överskott i ekonomin för 2022.
 • Planering pågår för öppet hus den 29 april.
 • Deltagande i kommunens ”Hitta ut”-projekt planeras till våren.
 • Helgbokning av våra lokaler skall tas upp till beslut och ansvarig för öppna-stänga, skall finnas innan bokning.
 • En Facebook-grupp under namnet ”Intresseföreningen Svanen Borensberg” har startats, med ordföranden Göran Svensson som ansvarig.  Även en kontakt med Facebookgruppen ”Borensbergs Nytt” har skapats.
 • Verksamhetsplanen för 2023 är fastställd.

Inlagt 2022-12-08

Från styrelsemötet den 5 december:

 • Ekonomin är idag under kontroll, men viss oro finns för nästa år.
 • Beslutade att höja entréavgiften för artistunderhållning och allsång till 50:- från och med årsskiftet. (Vet ännu inte hur stor hyreshöjning det blir).
 • Besöksantalet har under hösten varit vikande. Det är många arrangemang i samhället som kolliderar, hur ska vi samordna detta?
 • Verksamheten är stängd under tiden 16 december till och med 8 januari 2023.
 • Beslutade om kommande styrelsemöten år 2023 vilka blir: 16 januari, 20 februari, 3 april, 15 maj, 5 juni. Samtliga på Svanen kl. 15.00
 • Årsmötet beslutades till den 6 mars kl 18.00.

Inlagt 2022-11-09

Från styrelsemötet den 7 november:

 • Ny prislista fastställd som kommer att gälla from 1 jan 2023. Helgbokning har tillkommit. Priserna kan komma att behöva justeras om kostnaderna ökar mer än beräknat. Se nya listan HÄR.
 • Gympagruppen har avslutning 8 december.
 • Vaccinationerna är i full gång.
 • Bokningar för nästa år börjar komma in, först gäller, inga ändringar i efterhand (ingen förtur för någon).

Inlagt 2022-10-04

Från styrelsemötet den 3 oktober:

 • Vaccinationerna för ”vanliga” influensan startar i november.
 • Från och med årsskiftet kommer nya prislistor på hyror och förplägnad.
 • Hög verksamhet i lokalerna, var noga med bokningarna och kontakta Lena Emanuelsson vid all verksamhet.
 • Möte med frivilliggruppen den 8 november. Finns det någon som är intresserad av att komma med, kontakta Monica Karlsson.

Inlagt 2022-09-22

Från styrelsemötet den 13 september:

 • Lättgympan har kommit igång bra.
 • Covidvaccinationerna är igång på nytt.
 • Vi kommer inte att kunna servera specialkost i fortsättningen (gluten och laktosfritt).
 • Övriga arrangemang har bra anslutning.
 • Föreningen har haft besök av socialnämndens ordförande Mats Andersson.

Inlagt 2022-08-16

Från styrelsemötet den 8 augusti:

 • Vi ska ta upp Trimbingon igen med start den16/9 kl 13-15. Ska försöka få till lättsam samvaro med musik av vem som helst som kan spela eller sjunga, alla förmågor är välkomna (borde finnas många i Borensberg). Kaffe med bulle om man så vill. 
 • Till allsången ska vi prova med musikquiss, med pris gratis nästa allsång, (testar två ggr).
 • Från årsskiftet ser vi oss tvugna till att höja priserna på lokalhyra osv. Förslag: stora salen höjs till 300:- (200:- idag) och enskilt bord till 30:- (25:- idag). Redan nu ska vi spara på allt vi kan.
 • Medlemsmöte 5:e september enligt program.
 • Vi ska försöka få till en dialog med socialnämden om vår verksamhet, Tomas kontaktar.
 • Förtidsröstning kommer att ske i våra lokaler under september.  
 • Höstens program är utsänt.
 • Höstens styrelsemöten: 13/9, 3/10, 7/11, 5/12 Alla kl 1500-

Vi vet inget om marknadsgudtjänst eller vaccinationer. Söker som vanligt fler volontärer.